ACN Europes retningslinjer for personvern

ACN tar de Independent Business Owners («IBOS») og kundenes personvern på alvor. Vi forplikter oss til å beskytte ditt personvern samtidig som vi leverer deg tjenester og produkter av høy kvalitet.

Formål og omfang for retningslinjene for personvern

ACN Europes retningslinjer for personvern («retningslinjene for personvern») utgis av ACN Europe B.V., et selskap i Nederland, for oss selv og våre europeiske tilknyttede selskaper (samlet omtalt som «ACN», «ACN-gruppen», «vi» eller «oss») for å forklare ACNs praksis for behandling av personlige data. ACN behandler personlige data i overensstemmelse med kravene i EUs generelle personvernforskrift («GDPR») og personvernlovgivningen, samt andre gjeldende lover og regler i landene der vi leverer produkter og tjenester. Disse retningslinjene for personvern gjelder for personlige data som definert i GPDR og nasjonal personvernlovgivning og for annen personlig identifiserbar informasjon som du gir ACN («personlig data»). Hvis du er en bedrift, betraktes generelt ikke bedriftsinformasjonen som personlige data. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi innhenter og behandler informasjon gitt av deg, din rett til å bestemme hvordan vi samler og behandler din personlige data og din rett til å få tilgang til, korrigere og slette dine personlige data. Ytterligere detaljer om vår bruk av din informasjon med hensyn til bestemte ACNs tjenester og produkter, finner du i de relevante vilkår og betingelser, og andre dokumenter gitt i kontekst av ditt forhold med oss, som alt bør leses sammen med denne personvernpolicyen.

Ditt samtykke til innhenting og bruk av personlige data

Vi samler og bruker kun dine personlige data når du har gitt samtykke til dette. Du kan holde tilbake eller tilbaketrekke ditt samtykke til at ACN behandler dine personlige data. Visse personlige data er nødvendige for oss for å kunne yte tjenester eller produkter til deg, eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, og din tilbakeholdelse eller tilbaketrekking av samtykket til bruk av disse personlige data kan hindre ACN fra å yte de tjenester og produkter som du har forespurt. Andre personlige data er ikke nødvendige for oss for å kunne yte tjenester eller produkter til deg, men brukes av oss for å gi deg bedre service eller til markedsføring, kommunikasjon og andre legitime formål som forklart i disse personvernreglene.

Hva slags informasjon innhenter vi?

De personlige dataene og annen informasjon vi innhenter avhenger av forholdet du har med ACN. Blant personlige data og annen informasjon som vi kan samle inn, er følgende:

• Navn;
• Firmadetaljer;
• Privat- og forretningsadresse;
• Fødselsdato;
• Personnummer;
• Telefonnummer;
• IP- og MAC-adresser og nettleserinformasjon;
• E-postadresse;
• Bankdetaljer, kreditt- eller debetkortinformasjon eller annen informasjon vi trenger for å behandle betalinger til eller fra deg;
• Demografisk informasjon som yrke, hobbyer, utdanning, kjønn, etnisitet og inntekt. ;
• Stedsinformasjon;
• Opptak av telefonsamtaler;
• E-poster og annen nedskrevet kommunikasjon; og
• Annen identifiserende informasjon.

Hvordan innhenter vi informasjon?

Vi innhenter personlig informasjon og annen informasjon fra deg på en rekke måter, inkludert: • ved at du oppgir personlige data til ACN gjennom våre nettsteder;
• ved at det sendes inn et dokument eller legges inn en nettbestilling på ACN-tjenester eller -produkter;
• ved at det sendes inn en Independent Business Owner;
• ved å bruke vår IBO eller kundenettsider, tjenester eller produkter;
• når vi og du kommuniserer via e-post, telefon, faks, chat eller på annen måte; og
• ved at ACNs forretningspartnere oppgir dine personlige data til ACN; og
• bruken av informasjonskapsler;
ACN vil ikke kontakte deg på telefon eller e-post for å be om informasjon som kredittkortnumre, kontonumre, passord eller PIN-koder. Vi anbefaler at du ikke åpner eller svarer på e-poster som ber om denne typen opplysninger, og at du tar kontakt med ACN hvis du mottar en slik forespørsel.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til datamaskinen din slik at nettstedet vårt kan huske hvem du er, og du slipper å oppgi dem på nytt når du navigerer til en side på nytt eller navigerer til en ny side på det samme nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler til å måle hvordan du bruker nettstedene våre, slik at vi kan sørge for at de oppfyller behovene dine. Den første gangen du besøker en av nettsidene våre mottar du et varsel om bruken vår av informasjonskapsler. Du kan kontrollere hvorvidt datamaskinen din skal godta informasjonskapsler ved å justere nettleserens innstillinger (for eksempel under «Internett-alternativer», «innstillinger» eller «preferanser» i nettleseren din). Merk at hvis du velger at den skal avvise informasjonskapsler kan dette berøre hvordan du opplever våre nettsteder. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvordan behandle eller slette informasjonskapsler, kan du gå til nettstedet www.allaboutcookies.org.

Hvordan bruker vi dine personlige data?

ACN innhenter og behandler personlige data av mange ulike legitime årsaker, inkludert: f• or å bekrefte, behandle og administrere dine bestillinger av ACN-tjenester og -produkter;
• for å sikre en sikker bestillingsprosess, for å vurdere din kredittverdighet og for å kunne foreta kredittsjekker i forbindelse med kjøp eller bruk av ACNs tjenester og produkter;
• ta imot betaling fra deg for ACN-tjenester og -produkter;
• for å opprettholde vårt forretningsforhold med deg, inkludert fakturering og levering av kundetjenester;
• for å analysere, forstå og svare på dine servicebehov, dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, markedsundersøkelser og meningsmålinger;
• for å forbedre produktene og tjenestene som vi tilbyr deg og å utvikle nye produkter og tjenester;
• for å møte våre juridiske og regulatoriske forpliktelser og å beskytte ACNs juridiske og økonomiske interesser (inkludert svindeldeteksjon og -forebygging) og for å drive IBO-samsvarsundersøkelser;
• samsvare med ACNs meldeplikt til myndighetsetater;
• for å levere tjenester til våre Independent Business Owners og være i overensstemmelse med våre kontraktsmessige forpliktelser overfor de Independent Business Owners;
• for å betale kommisjoner og bonuser til IBO-er;
• for å forberede intern rapport på kunde- og IBO-saker og generelle bedriftsbehov;
• for å få en IBOs sponsor og oppstrøms IBO-er;
• for å legge til rette for økonomiske, regnskapsmessige og administrative funksjoner;
for å gjøre informasjonen din tilgjengelig i en offentlig registertjeneste og register administrert av oss eller lisensiert tredjepart; og
• for å identifisere og informere deg om tjenester og produkter fra ACN og ACNs forretningspartnere som vi tror kan være av interesse for deg, inkludert kommersiell og markedskommunikasjon.
Vi kan dele din personlige data med andre medlemmer av ACN-gruppen eller andre tredjeparter som beskrevet i denne retningslinjen. Vi kan også formidle dine personlige data til offentlige myndigheter og politimyndighet som en del av regulatorisk, statistisk eller analytiske rapporter som kreves eller tillates av gjeldende lover og forskrifter for å undersøke og forhindre potensielt ulovlig aktivitet eller som svar på spesifikke henvendelser fra disse myndighetene eller som del av statistiske og analytiske rapporter.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personlige data?

ACN oppbevarer dine personlige data så lenge som det er nødvendig for formålene de ble innhentet for, som kan variere avhengig av typen personlig data og formålet til informasjonen. I konteksten til det avtalte forholdet vi har med deg, oppbevarer vi din personlige data så lenge vi tilbyr deg våre tjenester og håndtere alle spørsmål eller klager du måtte ha angående disse tjenestene. Hvis vi bruker din personlige data til markedføringsformål, beholder vi informasjonen så lenge den er relevant for det formålet og oppdatert. I visse tilfeller kan det være nødvendig å oppbevare dine personlige data i en minimumsperiode for å overholde lovfestede krav. Vi beholder ikke dine personlige data lenger enn det loven tillater.

Hvor lagrer vi dine personlige data?

Dine personlige data lagres av ACN på sikre servere plassert i Nederland, og/eller Polen. Noen personlige data overføres til moderselskapet og datterselskaper av ACN utenfor EU, inkludert USA. Se Formidling av personlige data nedenfor. Alle personlige data er lagret i henhold til bransjestandarder. Se Sikkerhet nedenfor.

Tredjeparters nettsteder

ACN-nettsteder kan ha koblinger til tredjeparters nettsteder, som eies eller drives av ACNs forretningspartnere eller andre personer/selskaper. Hvis du følger disse koblingene, forlater du ACNs nettsteder. Disse retningslinjene for personvern gjelder ikke for tredjeparters nettsteder og du bør lese personvernerklæringene for disse nettstedene før du bruker dem.

Kortholderdata

ACN kan kreve at IBO-er og kunder oppgir kreditt- eller debetkortinformasjon («kortholderdata») i sammenheng med kjøp av enkelte ACN-produkter og -tjenester. Kortholderdata kan brukes for gjeldende betalinger og lagres for fremtidige eller periodiske betalinger. Betalinger kan gjøres til ACN direkte eller gjennom tredjeparts leverandører. ACN vedlikeholder kontroller i samsvar med PCI DSS (Payment Card Data Security Standard) og andre industristandarder for å beskytte kortholderdata. Disse sikkerhetskontrollene kan ikke forhindre alle uautoriserte forsøk på å få tilgang til, hente eller bruke kortholderdata.

Formidling av personlige data
I.Innenfor ACN-gruppen og utlandet

ACN kan formidle din personlige data til andre medlemmer av ACN-gruppen av årsaker som nevnt i denne retningslinjen for personvern, og noen av disse medlemmene kan være lokalisert utenfor den europeiske union. Formidling til et medlem av ACN-gruppen i den europeiske union oppfyller kravene under den generelle personvernsforskriften og andre gjeldende lover. ACN formidler personlig data til vårt hovedselskap i utlandet, LKN Communications, Inc., i USA. ACN har inngått standard kontraktavtaler, godkjent av den europeiske kommisjonen, med hovedselskapet for å sørge for at formidling, håndtering og beskyttelse av personlig data er i samsvar med denne retningslinjen for personvern og andre gjeldende lover.

II.Til andre tredjeparter

Noen ganger kan ACN formidle dine personlige data til tredjeparter som beskrevet i disse retningslinjene for personvern og i gjeldende lovgivning. ACN formidler kun personlige data til tredjeparter når tredjeparten: (a) har gitt tilfredsstillende forsikring om at denne vil beskytte personlige data i samsvar med disse retningslinjene for personvern; (b) har signert en avtale med ACN som adresserer formidling og håndtering av personlige data; eller (c) har tilhold i EU eller et annet land der formidling tillates av GDPR eller andre gjeldende lover.

Sikkerhet

ACN har innført teknologiske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert eller upassende tilgang eller bruk under innsamling og mens de er i vår besittelse. Sensitiv informasjon (for eksempel kjønn, etnisitet, finansiell informasjon og kortholderdata) er gjenstand for skjerpede sikkerhetstiltak. Du bør også gjøre ditt beste for å beskytte dine personlige data ved å holde brukernavn og passord hemmelig, logge ut av ACN-nettsteder, lukke nettleseren når du er ferdig med å bruke Internett, endre passord regelmessig og ikke oppgi dine personlige data til personer du ikke kjenner til. ACN og du kan kommunisere via e-post eller chat, og denne kommunikasjonen kan til tider inneholde personlig informasjon. Vi fanger ikke opp og avslører ikke innholdet av kommunikasjon via e-post og chat uten fullmakt eller rettskjennelse eller dersom det ikke er nødvendig for pågående etterforskning. Disse kommunikasjonene er kanskje ikke sikre. Vi anbefaler at du ikke sender sensitiv informasjon (slik som kjønn, etnisitet, økonomisk informasjon og kortholderdata) via e-post eller chat, og vi vil ikke be deg om å oppgi slik informasjon på denne måten.

Din rett til å få tilgang til dine personlige data, og andre rettigheter

Du har rett til å få tilgang til dine personlige data, til å korrigere dine personlige data hvis informasjonen vi har er feilaktig, og i noen tilfeller til å slette dine personlige data. Du kan få en kopi av, korrigere eller slette dine personlige data ved å kontakte vår datavernansvarlige på euprivacyofficer@acneuro.com eller ved å skrive til:

Privacy Protection
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederland

Vi kan innføre rimelige begrensninger på forespørsler om tilgang til eller korrigering av dine personlige data, og vi kan ilegge deg et rimelig gebyr i den grad loven tillater for å fremskaffe dine personlige data, i tilfelle ubegrunnede eller urimelige forespørsler. Hvis du ber om sletting av dine data, vil vi kanskje ikke være i stand til å levere tjenester og produkter til deg. Vi har lov til å holde på enkelte av dine personlige data for å oppfylle våre juridiske, økonomiske, revisjonsmessige og virksomhetsbehov, selv om du ber om sletting av disse. I tillegg til disse tilgangs- og slettingsrettighetene kan du ha rett til å protestere mot spesifikk databehandling og forespørsel om begrensning av behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre, avhengig av disse personvernreglene, kan du ha rett til å trekke tilbake samtykke når som helst, og rett til å levere inn klage til egnet tilsynsmyndighet.

Ansvarsbegrensning

ACN bruker rimelige anstrengelser for å oppfylle vilkårene i denne personvernpolicyen og gjeldende lov om behandling av dine personlige data. Unntatt som følge av gjeldende lov, skal ACN ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved manglende overholdelse av denne personvernpolicyen.

Endringer av personvernpolicy

ACN kan endre denne personvernpolicyen når som helst uten forvarsel. Alle endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på ACNs nettsider.

Versjon 6.0
Utgivelsesdato: 23. mai 2018