ACN Europen tietosuojakäytäntö

Independent Business Ownereiden (”IBO:t”) ja asiakkaiden yksityisyydensuoja on ACN:lle tärkeä asia. Me olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyytesi sekä tarjoamaan sinulle laadukkaita palveluja ja tuotteita.

Tämän tietosuojakäytännön tavoite ja soveltamisala

ACN Europe B.V., Alankomaissa sijaitseva yritys, on julkaissut tämän ACN Europen tietosuojakäytännön (”tietosuojakäytäntö”), joka koskee sitä itseään ja sen eurooppalaisia tytäryhtiöitä (yhteisesti ”ACN”, ”ACN Group”. ”me”) kuvatakseen ACN:n tiedonkäsittelykäytäntöjä. ACN käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) ja tietosuojalakien sekä muiden soveltuvien lakien ja säädösten vaatimusten mukaisesti niissä maissa, joissa tarjoamme tuotteita ja palveluja. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietoihin yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisten tietosuojalakien määritelmän mukaisesti sekä muihin ACN:lle antamiisi tunnistettavissa oleviin henkilötietoihin (”henkilötiedot”). Yritysten tiedot eivät yleensä ole henkilötietoja. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten keräämme ja käsittelemme tietojasi, sekä oikeuttasi määrittää, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi ja oikeuttasi tarkistaa, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Lisätietoja tietojesi käytöstä tiettyjen ACN:n palveluiden ja tuotteiden yhteydessä löytyy niiden omista käyttöehdoista sekä muista sinulle toimitetuista asiakirjoista koskien suhdettasi meihin. Lue ne yhdessä näiden tietosuojatietojen kanssa.

Suostumus henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain luvallasi. Sinun ei ole pakko antaa ACN:lle lupaa käsitellä henkilötietojasi – ja voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen. Tarvitsemme tiettyjä henkilötietoja, jotta voimme tarjota sinulle palveluita ja tuotteita sekä täyttää lailliset velvollisuutemme. Henkilötietojen käsittelyn suostumuksen epääminen tai peruminen saattaa estää ACN:ää tarjoamasta pyytämiäsi palveluita ja tuotteita. Joitain henkilötietoja ei tarvita palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, vaan palvelun parantamiseen, markkinointiin, viestintään tai muihin oikeutettuihin tarkoituksiin, kuten kuvattu näissä tietosuojatiedoissa.

Kerättävät tiedot

Keräämämme henkilötiedot ja muut tiedot riippuvat suhteestasi ACN:ään. Keräämme muun muassa seuraavia henkilötietoja ja muita tietoja:

• Nimi;
• Yrityksen tiedot;
• Koti- ja työosoite; 
• Syntymäaika;
• Sosiaaliturvatunnus;
• Puhelinnumero;
• IP- ja MAC-osoite sekä selaintiedot;
• Sähköpostiosoite;
• Pankkitiedot, luotto- tai pankkikorttitiedot tai muut tiedot, joita sinulle suoritettavien tai sinun suorittamiesi maksujen käsittely edellyttää;
• Tiedot ammatista, harrastuksista, koulutuksesta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä ja tuloista;
• Sijaintitiedot;
• Puhelinsoittojen tallenteet;
• Sähköpostit ja kirjalliset viestit;
• Muita henkilöllisyyden paljastavia tietoja.

Tietojen keräystavat

Keräämme sinulta henkilötietoja ja muita tietoja muun muassa seuraavasti:

* Keräämme ACN:lle verkkosivustoissa antamasi henkilötiedot;
* Keräämme tietoja paperimuodossa tai verkossa tekemistäsi ACN:n palveluiden ja tuotteiden tilauksista;
* Keräämme Independent Business Owner -hakemuksesi ja -sopimuksesi tiedot;
* Keräämme tietoja IBO- tai asiakassivustojen, palvelujen ja tuotteiden käytöstä;
* Keräämme tietoja, kun olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse, puhelimitse, faksein, keskusteluiden muodoissa tai muilla tavoin;
* ACN:n yhteistyökumppaneiden suorittama henkilötietojesi toimitus ACN:lle.
* Keräämme tietoja evästeillä.

ACN ei pyydä sinulta puhelimitse tai sähköpostitse tietoja, kuten luottokorttinumeroita, tilinumeroita, salasanoja tai PIN-koodeja. Älä vastaa sähköpostiviesteihin, joissa pyydetään tämäntyyppisiä tietoja. Jos saat tällaisia pyyntöjä, ilmoita niistä ACN:lle.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat tietokoneeseesi lähetettäviä pieniä tekstitiedostoja, jotka auttavat verkkosivustojamme muistamaan määrittämäsi asetukset ja antamasi tiedot. Näin et joudu antamaan niitä uudelleen aina, kun käyt uudelleen tietyllä sivustolla tai saman sivuston toisella sivulla. Arvioimme evästeiden avulla myös tapoja, joilla verkkosivustojamme käytetään. Näin voimme varmistaa, että sivustot vastaavat käyttäjien tarpeita. Kun käytät jotakin verkkosivuistamme ensimmäistä kertaa, saat ilmoituksen evästeiden käytöstä. Voit hallita sitä, hyväksyykö tietokoneesi evästeitä vai ei, muuttamalla selaimesi asetuksia (esimerkiksi selaimesi kohdassa ”Internet-asetukset”, ”Asetukset” tai ”Valinnat”). Otathan kuitenkin huomioon, että evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa sivustojen käyttökokemukseen. Lisätietoja evästeiden hallinnasta ja poistamisesta on sivustolla www.allaboutcookies.org.

Henkilötietojen käyttö

ACN kerää ja käsittelee henkilötietoja muun muassa seuraaviin oikeutettuihin tarkoituksiin: 

* tekemiesi ACN:n palvelujen ja tuotteiden tilausten vahvistaminen, käsitteleminen ja hallitseminen;
* tilausprosessin sujuvuuden takaaminen, luottokelpoisuutesi määrittämien sekä ACN:n palveluiden ja tuotteiden ostamiseen liittyvät luottotarkistukset; 
* maksun veloittaminen sinulta ACN-palveluista ja -tuotteista;
* kaupallisen suhteen ylläpitäminen sinuun, mukaan lukien laskutus- ja asiakaspalvelujen toimittaminen; 
* palvelutarpeidesi analysointi, ymmärtäminen ja niihin vastaaminen mukaan lukien tieteellinen ja markkinatutkimus sekä mielipidekyselyt; 
* sinulle tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen parantaminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys;
* lakeihin ja säädöksiin perustuvien velvoitteidemme täyttäminen sekä ACN:n laillisten oikeuksien ja taloudellisten etujen suojaaminen (mukaan lukien huijausten tunnistus ja ehkäisy) sekä IBO:n vaatimustenmukaisuustutkintojen suorittaminen;
* ACN:n ilmoitusvelvoitteet viranomaisille;
* palveluiden tarjoaminen Independent Business Ownereille ja sopimuksiin perustuvien velvoitteidemme täyttäminen Independent Business Ownereille;
* palkkioiden ja bonusten maksaminen IBO:ille;
* asiakas- ja IBO-asioita sekä yleisiä liiketoimintatarpeita koskevan sisäisen raportoinnin valmistelu;
* IBO:n sponsorille ja ylälinjan IBO:ille toimittaminen;
* talouteen, kirjanpitoon ja hallintoon liittyvien toimintojen helpottaminen;
* tietojesi syöttäminen julkisesti saatavilla olevaan hakemistopalveluun ja meidän tai lisensoitujen kolmansien osapuolten hallitsemiin hakemistoihin;
* ACN:n ja sen kumppaneiden sellaisten tuotteiden ja palveluiden tunnistaminen ja niistä tiedottaminen, joiden uskomme kiinnostavan sinua, mukaan lukien kaupallisen ja markkinointiviestinnän lähettäminen.

Saatamme jakaa henkilötietojasi muiden ACN-konsernin jäsenten tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, kuten kuvattu tässä tietosuojakäytännössä. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille ja lainvalvontaviranomaisille osana sääntelyllisiä, tilastollisia ja analyysiraportteja, jos niitä vaaditaan tai ne sallitaan soveltuvien lakien ja asetusten nojalla tutkintoja varten ja mahdollisen laittoman toiminnan ehkäisemiseksi tai kyseisten viranomaisten erityisiin pyyntöihin vastaamiseksi tai osana tilastollisia ja analyysiraportteja.

Henkilötietojen säilytysaika

ACN säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen keräystarkoitukseen. joka voi vaihdella kerättyjen henkilötietojen tyypin ja tietojen keräämisen syiden mukaan. Koskien sopimussuhdetta, joka meillä on kanssasi, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelujemme tarjoamiseksi sekä näitä palveluja koskevien mahdollisten kysymystesi tai valitustesi käsittelemiseksi. Jos käytämme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, säilytämme tietoja niin kauan kuin tiedot ovat kyseiseen tarkoitukseen oleellisia ja ajantasaisia.  Joissakin tapauksissa lailliset vaatimukset voivat edellyttää meitä säilyttämään henkilötietojasi tietyn määrätyn vähimmäisajan. Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin laki sallii.

Henkilötietojen tallennussijainnit

ACN tallentaa henkilötietosi suojattuihin palvelimiin, jotka sijaitsevat Alankomaissa ja/tai Puolassa. Joitain henkilötietoja siirretään emoyrityksellemme ja ACN:n tytäryhtiöille Euroopan unionin ulkopuolelle, myös Yhdysvaltoihin. Lisätietoja on alla olevassa Henkilötietojen siirto -osiossa. Kaikki henkilötiedot tallennetaan alan standardien mukaisesti. Lisätietoja on alla olevassa Suojaus-osiossa.

Kolmansien osapuolten sivustot

ACN:n verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä ACN:n yhteistyökumppaneiden tai muiden henkilöiden/yritysten omistamiin tai ylläpitämiin ulkopuolisiin sivustoihin. Seuratessasi näitä linkkejä poistut ACN:n verkkosivustoista. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske ulkopuolisia sivustoja, ja sinun on tarkistettava kyseisten sivustojen tietosuojakäytännöt ennen niiden käyttöä.

Kortinhaltijan tiedot

ACN saattaa edellyttää IBOja ja asiakkaita toimittamaan luotto- tai pankkikorttitiedot (”kortinhaltijan tiedot”) joidenkin ACN-tuotteiden ja -palvelujen oston yhteydessä. Kortinhaltijan tietoja voidaan käyttää nykyisiin maksuihin sekä tulevia maksuja varten tallennettuihin tai toistuviin maksuihin. Maksuja voidaan tehdä suoraan ACN:lle tai ulkopuolisten myyjien kautta. ACN pitää hallintatoimet yhdenmukaisina PCI DSS:n ja muiden alan standardien kanssa kortinhaltijan tietojen suojaamiseksi. Nämä turvatoimet eivät kuitenkaan aina estä jokaista luvatonta yritystä päästä käsiksi kortinhaltijan tietoihin tai käyttää niitä.

Henkilötietojen siirto
I. ACN-konsernin sisällä ja ulkomaille

ACN saattaa siirtää henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä mainituista syistä muille ACN-konsernin jäsenille, joista jotkut saattavat sijaita Euroopan unionin ulkopuolella. Siirrot Euroopan unionin alueella sijaitsevalle ACN-konsernin jäsenelle täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden sovellettavien lakien vaatimukset. Nykyisin ACN siirtää henkilötietoja ulkomaille emoyhtiöllemme LKN Communications, Inc:lle, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. ACN on solminut sen kanssa Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että henkilötietojen siirto, käsittely ja suojaus vastaavat tätä tietosuojakäytäntöä ja muita sovellettavia lakeja.

II. Kolmansille osapuolille

Aika ajoin ACN saattaa siirtää henkilötietojasi myös kolmansille osapuolille tässä tietosuojakäytännössä mainituista syistä ja sovellettavan lain sallimalla tavalla. ACN siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, kun kolmas osapuoli: (a) on vakuuttanut tyydyttävästi suojaavansa henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, (b) on tehnyt ACN:n kanssa sopimuksen liittyen henkilötietojen siirtoon tietosuojadirektiivin mukaisesti tai (c) sijaitsee Euroopan unionissa tai muussa maassa, jonka katsotaan suojaavan henkilötietoja riittävissä määrin yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun soveltuvan lain nojalla.

Tietoturva

ACN suojaa henkilötietojasi luvattomalta ja asiattomalta käytöltä keräämisen ja hallussapidon aikana usein teknisin ja organisatorisin keinoin. Arkaluontoisia tietoja (sukupuoli, etninen alkuperä, taloudelliset tiedot ja kortinhaltijan tiedot) suojataan lisäsuojausmenetelmin. Sinun on myös itse suojattava henkilötietojasi säilyttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi luottamuksellisuus, kirjautumalla ulos ACN:n verkkosivustoista, sulkemalla verkkoselaimet verkon käytön jälkeen, vaihtamalla salasanasi säännöllisesti sekä olemalla luovuttamatta henkilötietoja tuntemattomille henkilöille.

ACN voi olla yhteydessä sinuun sähköpostitse tai keskusteluiden muodoissa. Tällainen viestintä saattaa silloin tällöin sisältää henkilökohtaisia tietoja. Emme tarkkaile tai luovuta sähköposti- tai chattiviestien sisältöä ilman oikeutusta tai oikeuden päätöstä tai ellei sitä vaadita osana käynnissä olevaa tutkintaa, mutta tällainen viestintä ei kuitenkaan ole täysin turvallista. Suosittelemme, että et lähetä arkaluontoisia tietoja (kuten sukupuoli, etninen alkuperä, taloudelliset tiedot ja kortinhaltijan tiedot) sähköpostitse tai chattikeskusteluiden yhteydessä. Emme koskaan pyydä sinua antamaan tällaisia tietoja tällä tavalla.

Omien henkilötietojen käyttöoikeus ja muut oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi, korjata niitä, jos hallussamme olevat tiedot ovat virheellisiä, ja joissakin tapauksissa poistaa niitä. Voit pyytää omat henkilötietosi tarkistettavaksi tai pyytää niiden korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme (Data Protection Officer) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen euprivacyofficer@acneuro.com tai postia seuraavaan osoitteeseen:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Alankomaat

Voimme asettaa kohtuullisia rajoituksia tekemillesi henkilötietojen tarkistus- tai korjauspyynnöille sekä periä sinulta kohtuullisen palkkion lain sallimalla tavalla henkilötietojen toimittamisesta. Jos teet perusteettomia tai liiallisia pyyntöjä tai jos pyydät tietojesi poistamista, emme ehkä voi enää tarjota sinulle tuotteita ja palveluita. Meillä on oikeus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi laillisista, kirjanpidollisista ja liiketoiminnallisista syistä, vaikka pyytäisit tietojen poistamista.

Näiden käyttö- ja poisto-oikeuksien lisäksi sinulla voi olla oikeus kieltää tiettyjen tietojen käsittely ja pyytää käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen. Lisäksi, tämän tietosuojakäytännön nojalla, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sekä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Vastuuvapauslauseke

ACN pyrkii noudattamaan tämän tietosuojakäytännön ehtoja sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia soveltuvia lakeja kohtuullisin ponnisteluin. Ellei soveltuva laki muuta määrää, ACN ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän tietosuojakäytännön rikkomuksista.

Tietosuojakäytännön muutokset

ACN voi muokata tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muutokset astuvat voimaan heti, kun ne julkaistaan ACN:n verkkosivustoissa.

Versio 6.0

Julkaisupäivämäärä: 23. toukokuuta 2018

 

 

 

ACN Europe Privacy Policy

ACN takes the privacy of our Independent Business Owners (“IBOs”) and customers seriously. We are committed to safeguarding your privacy while providing You with high-quality services and products.

Objective and Scope of This Privacy Policy

This ACN Europe Privacy Policy (“Privacy Policy”) is issued by ACN Europe B.V., a company located in the Netherlands, for itself and its European affiliates (collectively “ACN”, “ACN Group”. “We”, or “Us”) to explain the data processing practices of ACN. ACN processes personal data in accordance with the requirements of the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the data protection laws and other applicable laws and regulations of the countries in which We provide products and services. This Privacy Policy applies to personal data as defined by the GDPR and national data protection laws and to other personally identifiable information that You provide to ACN (“Personal Data”). If You are a business, information about your business generally is not Personal Data. This Privacy Policy describes how We collect and process information provided by You, your right to determine how We collect and process your Personal Data, and your right to access, correct, and delete your Personal Data. Additional details about our use of your information with respect to specific ACN services and products is found in the relevant terms and conditions, and other documents provided to you in the context on your relationship with Us, which should all be read together with this Privacy Policy.

Your Consent to Collect and Use Personal Data

We collect and use your Personal Data only with your consent. You may withhold or withdraw your consent for ACN to process your Personal Data. Certain Personal Data is required for Us to provide services or products to You or to meet our legal obligations, and your withholding or withdrawal of consent to use that Personal Data may prevent ACN from providing the services and products that You have requested. Other Personal Data is not required for Us to provide services or products to You but is used by Us to provide You with better service or for marketing, communications, and other legitimate purposes as explained in this Privacy Policy.

What Information Do We Collect?

The Personal Data and other information that we collect varies depending on your relationship with ACN. Among the Personal Data and other information that We may collect is the following:

• Name;
• Company details;
• Residential and business address;
• Date of birth;
• National identification number;
• Telephone number;
• IP and MAC addresses and browser information;
• Email address;
• Banking details, credit or debit card information, or other information needed to process payments to or from You;
• Demographic information such as your profession, hobbies, education, gender, ethnicity, and income;
• Location information;
• Recordings of telephone calls;
• Emails and written communications; and
• Other identifying information.

How Do We Collect Information?

We collect Personal Data and other information from You in a variety of ways, including:

* the submission of Personal Data by You to ACN through our websites;
* the submission of a paper or online order for ACN services or products;
* the submission of an Independent Business Owner Application and Agreement;
* through the use of our IBO or customer websites, services and products;
* when We and You communicate by email, telephone, fax, chat line, or otherwise;
* provision of your Personal Data to ACN by ACN’s business partners; and
* the use of Cookies.

ACN will not contact You by telephone or email to request information such as credit card numbers, account numbers, passwords and pin codes. We recommend that you do not open or respond to e-mails requesting this type of information and that you contact ACN if You receive such a request.

Use of Cookies

Cookies are small text files that are sent to your computer so that our websites can remember the settings and information that you submit, so that You don’t have to re-enter them when You visit the website again or visit a new page on the same website. We also use Cookies to measure how You use our websites so that We can make sure that they meet your needs. The first time You visit one of our websites, You will receive notice about our use of Cookies. You can control whether or not your computer accepts Cookies, by adjusting your browser’s settings (for example, under the “Internet Options”, “Settings” or “Preferences” feature of your browser). Please, note, however, that refusing to accept Cookies may affect your experience using our websites. For more information about how to manage or delete Cookies, please go to the website www.allaboutcookies.org.

How Do We Use Your Personal Data?

ACN collects and processes Personal Data for a variety of legitimate purposes, including:

* to verify, process, and administer your orders for ACN services and products;
* to ensure a secure ordering process, to assess your creditworthiness and to conduct credit checks in connection with your purchase or usage of ACN services and products;
* to take payment from You for ACN services and products;
* to maintain our commercial relationship with You, including provision of billing and customer services;
* to analyze, understand, and respond to your service needs, this includes scientific and market research and opinion polls;
* to improve the products and services that We offer to You and to develop new products and services;
* to meet our legal and regulatory obligations and to protect ACN’s legal and financial interests (including fraud detection and prevention) and to conduct IBO compliance investigations;
* to comply with ACN’s reporting obligations to government agencies;
* for the provision of services to our Independent Business Owners and compliance with our contractual obligations to Independent Business Owners;
* to pay commissions and bonuses to IBOs;
* to prepare internal reporting on customer and IBO matters and general business needs;
* to provide to an IBO’s sponsor and upline IBOs;
* to facilitate financial, accounting and administrative functions;
* to enter your details in a publicly available directory enquiry service and directories operated by us or a licensed third party; and
* to identify and inform you about services and products from ACN and ACN business partners that We believe may be of interest to you, including sending commercial and marketing communications.

We may share your Personal Data with other members of the ACN Group or other third parties as described in this Privacy Policy. We may also provide your Personal Data to governmental and law enforcement authorities as part of regulatory, statistical, or analytical reports, as required or allowed by applicable laws and regulations to investigate and help prevent potentially unlawful activity or in response to specific requests from those authorities or as part of statistical and analytical reports

How Long We Keep Your Personal Data?

ACN keeps your Personal Data as long as it is required for the purposes for which it was initially collected, which may vary depending on the type of Personal Data collected and the purposes for which the data were collected. In the context of the contractual relationship We have with you, We keep your Personal Data as long as needed to provide our services to you and to deal with any questions or complaints you may have about these services. If We use your Personal Data for Our marketing purposes We will keep the data as long as that data is relevant for that purpose and up-to-date. In certain cases We may need to keep your Personal Data for a minimum period to comply with legal requirements. We do not keep your Personal Data longer than permitted by law.

Where We Store Your Personal Data?

Your Personal Data is stored by ACN on secure computer servers located in The Netherlands, and/or Poland. Some Personal Data is transferred to our parent company and affiliates of ACN outside the European Union, including the United States. See Transfer of Personal Data below. All Personal Data is stored according to industry standards. See Security below.

Third-Party Sites

ACN websites may contain links to third-party sites owned or operated by ACN business partners or other persons/companies. If You follow these links, You will leave ACN’s websites. This Privacy Policy does not apply to third-party websites and You should review the privacy disclosures of those websites before using them.

Cardholder Data

ACN may require IBOs and customers to provide credit or debit card information (“Cardholder Data”) in connection with the purchase of some ACN products and services. Cardholder Data may be used for current payments and stored for future or recurring payments. Payments may be made directly to ACN or through third-party vendors. ACN maintains controls consistent with the Payment Card Industry Data Security Standard and other industry standards to protect Cardholder Data; however, these safeguards may not prevent every unauthorized attempt to access, obtain, or use Cardholder Data.

Transfer of Personal Data
I. Within the ACN Group and Overseas

ACN may transfer your Personal Data for purposes laid out in this Privacy Policy to other members of the ACN Group, some of which may be located outside of the European Union. Transfers to an ACN Group member located in the European Union satisfy the requirements under the General Data Protection Regulation and other applicable law. Currently, ACN transfers personal data overseas to our parent company, LKN Communications, Inc., located in the United States with which ACN has entered into Standard Contractual Clauses, approved by the European Commission, to ensure that the transfer, handling and protection of Personal Data is consistent with this Privacy Policy and other applicable law.

II. To Other Third Parties

From time to time, ACN may also transfer your Personal Data to third parties for purposes laid out in this Privacy Policy and as permitted applicable law. ACN transfers Personal Data to third parties only where the third party: (a) has provided satisfactory assurances that it will protect Personal Data consistent with this Privacy Policy; (b) has signed an agreement with ACN that addresses the transfer and handling of Personal Data; or (c) is located in the European Union or another country where the transfer is permitted by the General Data Protection Regulation or other applicable law

Security

ACN has implemented technological and organizational measures to safeguard your Personal Data from unauthorized or improper access or use during collection and while it is in our possession. Sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) is subject to heightened security measures. You should also take measures to safeguard your Personal Data by maintaining the confidentiality of your username and password, logging out of ACN websites, closing your web browsers when You have concluded your online activities, changing your passwords regularly and not providing your Personal Data to persons that are unfamiliar to You.

ACN and You may communicate by email or chat and these communications may at times contain Personal Information. We do not intercept or disclose the contents of email and chat communications in the absence of a warrant or court order or if not required as part of an ongoing investigation; however, these communications may not be secure. We recommend that you do not send sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) by email or chat, and we will not ask you to provide such information in this manner.

Your Right to Access Your Personal Data, and other rights

You have the right to access your Personal Data, to correct your Personal Data if the information that We have is erroneous, and in some cases to delete your Personal Data. You may obtain a copy or correct or request deletion of your Personal Data by contacting our Data Protection Officer at euprivacyofficer@acneuro.com or by writing to:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

We may impose reasonable restrictions on requests for access to or to correct your Personal Data and We may charge You a reasonable fee as permitted by law for provision of your Personal Data, in case of unfounded or excessive requests, If you request deletion of your data, We may not be able to provide services and products to You. We are permitted to keep certain of your Personal Data in order to meet our legal, financial, audit, and business needs, even if you request its deletion.

In addition to these access and deletion rights you may have the right to object to specific data processing and request for restriction of the processing, as well as a right to data portability. Moreover, subject to this Privacy Policy, you have the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Limitation of Liability

ACN uses reasonable efforts to comply with the terms of this Privacy Policy and applicable law regarding the processing of your Personal Data. Except as provided by applicable law, ACN shall not be responsible for direct or indirect damages that may result from non-compliance with this Privacy Policy.

Changes to Privacy Policy

ACN may change this Privacy Policy at any time without prior notice. All changes are effective immediately after they are posted on ACN’s websites.

Version 6.0

Issue Date: 23 May, 2018